Transformatory o rozbudowanych uzwojeniach

Nieraz spotykamy się z sytuacją, w której zachodzi konieczność zastosowania transformatora, o wielu uzwojeniach wtórnych lub uzwojeniach z odczepami. Tego typu transformatory, sklasyfikowane jako tzw. skojarzone, wykonuje się zwykle dla potrzeb produkcji różnych urządzeń.

 

T3M 3x400V 3x1410-2960V transformator foliowy
Na rysunku poniżej pokazano przykład specjalnego transformatora:

Transformator ten posiada jedno uzwojenie pierwotne zaprojektowane do zasilania maksymalnym napięciem 400V, z odczepem do alternatywnego zasilania napięciem 230V.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że przy uzwojeniach pierwotnych z odczepami, jednocześnie można zasilać tylko jeden z nich.

Po stronie wtórnej są dwa uzwojenia. Pierwsze zaprojektowane na napięcie 24V o mocy 100VA, z odczepem środkowym dzielącym napięcie 24V na 2x12V. Przy takim podziale, dla każdego z napięć 12V maksymalna moc odbiornika wynosi po 50VA. Drugie uzwojenie zaprojektowano na napięcie 6V, dla maksymalnej mocy odbiornika 100VA.

Ważne jest to, że przy tak podanych parametrach, moce uzwojeń wtórnych dotyczą jedynie przypadku zasilania transformatora napięciem 400V, ponieważ podane napięcie pomnożone przez podany prąd 0,5A daje moc 200VA, która odpowiada sumie podanych mocy dla uzwojeń wtórnych.

Jeśli natomiast transformator zostanie zasilony napięciem 230V (na odczep uzwojenia pierwotnego), wówczas napięcia po stronie wtórnej zachowają swoje wartości, jednakże łączna moc odbierana ze strony wtórnej, nie może być większa niż iloczyn 230V i podanego prądu 0,5A, a więc ok. 115VA.

Istnieje oczywiście możliwość takiego skonstruowania transformatora, aby przy zasilaniu napięciem 230V na odczep uzwojenia pierwotnego, nadal była zachowana pełna moc uzwojeń wtórnych.
W takim przypadku, przy opisie prądu na odczepie uzwojenia pierwotnego byłoby 0,87A. Oznaczałoby to, że część uzwojenia pierwotnego od zacisku wspólnego do odczepu 230V byłaby nawinięta drutem nawojowym o większym przekroju. W takiej sytuacji, w stosunku do poprzedniego, transformator w większości przypadków miałby większe wymiary ze względu na większą objętość uzwojenia pierwotnego.

Przykładowe oznaczenie transformatora z rysunku wyglądałoby następująco:

mgr inż. Krzysztof Majewski
Kierownik Działu Handlowego
Breve-Tufvassons
Zadaj pytanie
Potrzebujesz więcej informacji? Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Napisz do nas, a na pewno uzyskasz odpowiedź.
Nasi doradcy chętnie podpowiedzą i rozwieją Twoje wątpliwości. Pytaj śmiało.

Breve Tufvassons Sp. z o. o.
ul. Postępowa 25/27
93-347 Łódź
NIP: 727-012-56-95
KRS: 0000034304
REGON: 004278382

Zapraszamy do kontaktu:
tel: (42) 640 15 39
fax: (42) 640 15 41
handel@breve.pl