Stan zwarcia pomiarowego transformatora

Pisaliśmy już o tym, czym jest stan jałowy transformatora i dokładnie przyjrzeliśmy się stanowi jego obciążenia

transformator_PSZ-160_BREVE

Teraz zajmiemy się kolejną właściwością – przybliżamy stan zwarcia pomiarowego w transformatorze.

Stan zwarcia pomiarowego transformatora to stan, który polega na zasileniu transformatora takim napięciem, by w zwartej stronie wtórnej popłynął prąd znamionowy.

Napięcie zasilania w takim stanie, zwane napięciem zwarcia, jest bardzo małe i osiąga wartości od kilku do kilkunastu procent napięcia znamionowego. Przy tak niskim napięciu zasilania, prąd magnesujący rdzeń i prąd odpowiedzialny za straty w żelazie, są pomijalnie małe w stosunku do prądu znamionowego strony wtórnej. A więc w tym stanie zasadniczą rolę odgrywają straty w rezystancjach uzwojeń i reaktancjach rozproszenia. Miarą tych właśnie strat jest  wielkość napięcia zwarcia, które jako jeden z parametrów transformatora pozwala wyznaczyć w przybliżeniu charakterystykę prądowo-napięciową. Napięcie zwarcia pozwala również zweryfikować możliwość połączenia równoległego transformatorów.

Schemat zastępczy dla stanu zwarcia pomiarowego przedstawia poniższa grafika:

schemat stanu zwarcia pomiarowego transformatora

Uwzględnia się, że prąd gałęzi poprzecznej, ze względu na znacznie niższe napięcie zasilania, jest pomijalnie mały oraz że:
Rzw = R1 + R’2;   Xzw = XΦ1 + X’Φ2 schemat zastępczy upraszcza się, co pokazuje rysunek poniżej:
uproszczony schemat zastępczy stanu zwarcia pomiarowego transformatora
Widać stąd również, że na podstawie pomiarów napięcia zwarcia, nie można rozdzielić reaktancji i rezystancji dotyczących strony pierwotnej i wtórnej. W praktyce rozdzielenie tych parametrów nie jest potrzebne.
Stan zwarcia pomiarowego transformatora, to zagadnienie warte rozwinięcia, w kontekście właściwości, jakie posiadają transformatory. Pisaliśmy już o tym, czym jest stan jałowy transformatora i dokładnie przyjrzeliśmy się stanowi jego obciążenia
Świetnie! A czy już na pewno wiemy jak w ogóle działa transformator?
mgr inż. Krzysztof Majewski
Kierownik Działu Handlowego
Breve-Tufvassons
Zadaj pytanie
Potrzebujesz więcej informacji? Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Napisz do nas, a na pewno uzyskasz odpowiedź.
Nasi doradcy chętnie podpowiedzą i rozwieją Twoje wątpliwości. Pytaj śmiało.

Breve Tufvassons Sp. z o. o.
ul. Postępowa 25/27
93-347 Łódź
NIP: 727-012-56-95
KRS: 0000034304
REGON: 004278382

Zapraszamy do kontaktu:
tel: (42) 640 15 39
fax: (42) 640 15 41
handel@breve.pl