Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH BREVE TUFVASSONS SP. Z O.O.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest firma Breve Tufvassons Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Postępowej 25/27.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do nas w sprawie danych osobowych na adres e-mail:  sekretariat@breve.pl lub na adres pocztowy:
Breve Tufvassons Sp. z o.o. ul. Postępowa 25/27
93-347 Łódź
z dopiskiem „RODO” na kopercie.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas złożenia zamówienia lub zawarcia umowy sprzedaży naszych produktów. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Breve Tufvassons Sp. z o.o.? Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 •  w celu obsługi sprzedaży,
 • w celach marketingowych Administratora,
 • w celach analitycznych i statystycznych,
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
 • w celu obsługi reklamacji.

Dodatkowo,   przepisy   prawa   wymagają   od   nas   przetwarzania   Twoich   danych   dla   celów   podatkowych i  rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego obowiązku Breve Tufvassons Sp. z o.o., którym jest:

 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych,
 • prowadzenie analiz statystycznych dla potrzeb GUS,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę kupna sprzedaży z Tobą:

 • nazwa firmy lub imię i nazwisko, NIP, Regon,
 • adres siedziby firmy lub adres zameldowania, adres do doręczeń, itp.

Jakie masz uprawnienia wobec Breve Tufvassons w zakresie przetwarzanych danych?
Podmiotom, których dane są przechowywane przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania,
 • prawo uzyskania kopii danych,
 • prawo do sprostowania ewentualnych niezgodności lub błędów. Ponadto Administrator uzupełnia dane lub je aktualizuje,
 • prawo do usunięcia danych jeśli nie są już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania w prawnie uzasadnionych przypadkach.
 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu.
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu,
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych przypadkach,
 • prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, skuteczne na przyszłość,
 • prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Breve Tufvassons Sp. z o.o. nie udostępnia Twoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że wynika to z obowiązku prawnego lub związane jest ze świadczonymi usługami przez podmioty zewnętrzne.

Jak długo przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe w celach:

 • dochodzenia roszczeń,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • okres przetwarzania zależy przede wszystkim od jego celu i może być przedłużony w przypadku, gdy jest to niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe w Breve Tufvassons Sp. z o.o. nie są przetwarzane w sposób automatyczny.

Zadaj pytanie
Potrzebujesz więcej informacji? Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Napisz do nas, a na pewno uzyskasz odpowiedź.
Nasi doradcy chętnie podpowiedzą i rozwieją Twoje wątpliwości. Pytaj śmiało.

Breve Tufvassons Sp. z o. o.
ul. Postępowa 25/27
93-347 Łódź
NIP: 727-012-56-95
KRS: 0000034304
REGON: 004278382

Zapraszamy do kontaktu:
tel: (42) 640 15 39
fax: (42) 640 15 41
handel@breve.pl