Praca równoległa transformatorów

Kiedy potrzebujemy zwiększyć moc zasilania danego odbiornika, niezbędne jest zastosowanie równoległego połączenia dwóch lub więcej transformatorów.

Prawidłowa praca takiego zespołu jest możliwa przy spełnieniu kilku wymagań.

Podstawowym wymogiem jest  identyczna przekładnia napięciowa (nie powinna się różnić więcej niż 0,5%).

Rysunek poniżej pokazuje układ dwóch transformatorów jednofazowych i ich pętlę prądu wyrównawczego, jaki będzie płynął w uzwojeniach wtórnych przy różnych przekładniach napięciowych.

Będzie to mieć miejsce nawet wtedy, gdy do strony wtórnej zespołu transformatorów nie będzie przyłączony żaden odbiornik.
Gdyby napięcia transformatorów różniły się za bardzo, wówczas bardzo szybko prąd wyrównawczy mógłby osiągnąć duże wartości, praktycznie uniemożliwiając zasilenie odbiornika, lub nawet mógłby przekroczyć wartości znamionowe doprowadzając do zniszczenia transformatorów.

Kolejnym wymogiem pracy równoległej jest: taka sama grupa połączeń.
Dla układu jednofazowego będzie to właściwe połączenie początków uzwojeń, tak aby napięcia strony wtórnej były łączone w zgodzie z fazą (w przeciwnym przypadku transformatory ulegną natychmiastowemu uszkodzeniu lub zadziałają zabezpieczenia).

Ostatnim wymogiem jest: proporcjonalny rozkład mocy między transformatorami. Będzie on spełniony, gdy napięcia zwarcia transformatorów wyrażone w procentach nie będą się różnić więcej niż o 0,5%, a stosunek mocy transformatorów nie będzie większy niż 3:1.

mgr inż. Krzysztof Majewski
Kierownik Działu Handlowego
Breve-Tufvassons
Zadaj pytanie
Potrzebujesz więcej informacji? Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Napisz do nas, a na pewno uzyskasz odpowiedź.
Nasi doradcy chętnie podpowiedzą i rozwieją Twoje wątpliwości. Pytaj śmiało.

Breve Tufvassons Sp. z o. o.
ul. Postępowa 25/27
93-347 Łódź
NIP: 727-012-56-95
KRS: 0000034304
REGON: 004278382

Zapraszamy do kontaktu:
tel: (42) 640 15 39
fax: (42) 640 15 41
handel@breve.pl