Blog | Breve https://www.breve.pl Polski producent transformatorów, regulatorów, dławików i zasilaczy Tue, 30 Mar 2021 11:19:14 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.3 https://www.breve.pl/pliki/2019/01/cropped-LOGO-BREVE-sygnet-32x32.png Blog | Breve https://www.breve.pl 32 32 Stan zwarcia pomiarowego transformatora https://www.breve.pl/blog/stan-zwarcia-pomiarowego-transformatora Mon, 04 May 2020 22:00:00 +0000 https://www.breve.pl/blog/stan-zwarcia-pomiarowego-transformatora Stan zwarcia pomiarowego transformatora, to kolejne zagadnienie warte rozwinięcia, w kontekście właściwości, jakie posiadają transformatory. Pisaliśmy już o tym, czym jest stan jałowy transformatora i dokładnie przyjrzeliśmy się stanowi jego obciążenia.  Stan zwarcia pomiarowego transformatora to stan, który polega na zasileniu transformatora takim napięciem, by w zwartej stronie wtórnej popłynął prąd znamionowy. Napięcie zasilania w takim […]

The post Stan zwarcia pomiarowego transformatora first appeared on Breve.]]>
Stan zwarcia pomiarowego transformatora, to kolejne zagadnienie warte rozwinięcia, w kontekście właściwości, jakie posiadają transformatory. Pisaliśmy już o tym, czym jest stan jałowy transformatora i dokładnie przyjrzeliśmy się stanowi jego obciążenia

Stan zwarcia pomiarowego transformatora to stan, który polega na zasileniu transformatora takim napięciem, by w zwartej stronie wtórnej popłynął prąd znamionowy. Napięcie zasilania w takim stanie, zwane napięciem zwarcia, jest bardzo małe i osiąga wartości od kilku do kilkunastu procent napięcia znamionowego. Przy tak niskim napięciu zasilania, prąd magnesujący rdzeń i prąd odpowiedzialny za straty w żelazie, są pomijalnie małe w stosunku do prądu znamionowego strony wtórnej. A więc w tym stanie zasadniczą rolę odgrywają straty w rezystancjach uzwojeń i reaktancjach rozproszenia. Miarą tych właśnie strat jest  wielkość napięcia zwarcia, które jako jeden z parametrów transformatora pozwala wyznaczyć w przybliżeniu charakterystykę prądowo-napięciową. Napięcie zwarcia pozwala również zweryfikować możliwość połączenia równoległego transformatorów.

Schemat zastępczy dla stanu zwarcia pomiarowego przedstawia poniższa grafika:

Uwzględnia się, że prąd gałęzi poprzecznej, ze względu na znacznie niższe napięcie zasilania, jest pomijalnie mały oraz że:
Rzw = R1 + R’2;   Xzw = XΦ1 + X’Φ2 schemat zastępczy upraszcza się, co pokazuje rysunek poniżej:
Widać stąd również, że na podstawie pomiarów napięcia zwarcia, nie można rozdzielić reaktancji i rezystancji dotyczących strony pierwotnej i wtórnej. W praktyce rozdzielenie tych parametrów nie jest potrzebne.
Świetnie! A czy już na pewno wiemy jak w ogóle działa transformator?
mgr inż. Krzysztof Majewski
Kierownik Działu Handlowego
Breve-Tufvassons
The post Stan zwarcia pomiarowego transformatora first appeared on Breve.]]>
Dławiki sieciowe do układów napędowych firmy Breve-Tufvassons https://www.breve.pl/blog/dlawiki-sieciowe-do-ukladow-napedowych-firmy-breve-tufvassons Tue, 07 Apr 2020 22:00:00 +0000 https://www.breve.pl/blog/dlawiki-sieciowe-do-ukladow-napedowych-firmy-breve-tufvassons Dławik to nic innego jak cewka indukcyjna z rdzeniem magnetycznym, zapobiegająca nagłym zmianom natężenia prądu elektrycznego. Może też służyć do ograniczenia prądu przemiennego bez strat mocy, jakie występowałyby gdyby elementem ograniczającym była rezystancja. Więcej informacji o cechach i rodzajach tych urządzeń można znaleźć tutaj. Dławiki sieciowe to urządzenia dedykowane do pracy w obwodach zasilania przekształtników, […]

The post Dławiki sieciowe do układów napędowych firmy Breve-Tufvassons first appeared on Breve.]]>
Dławik to nic innego jak cewka indukcyjna z rdzeniem magnetycznym, zapobiegająca nagłym zmianom natężenia prądu elektrycznego. Może też służyć do ograniczenia prądu przemiennego bez strat mocy, jakie występowałyby gdyby elementem ograniczającym była rezystancja.

Więcej informacji o cechach i rodzajach tych urządzeń można znaleźć tutaj.

Dławiki sieciowe to urządzenia dedykowane do pracy w obwodach zasilania przekształtników, szczególnie w układach napędowych. Wspólną cechą przetwarzania energii elektrycznej za pomocą urządzeń energoelektronicznych są odkształcenia prądu od sinusoidy, oraz częste łączenia obwodów.
Rodzi to szereg zjawisk i potrzeb:

 • komutacyjne przepięcia na indukcyjnościach współpracującego transformatora,
 • generowanie wyższych harmonicznych prądu,
 • generowanie zakłóceń elektromagnetycznych,
 • potrzebę ograniczenia szybkości narastania prądu w celu ochrony struktur półprzewodników,
 • potrzebę ograniczenia mocy rozruchowych.

Firma Breve-Tufvassons oferuje dwa typoszeregi dławików sieciowych o nominalnym spadku napięcia 4% dla 3f-400V, i 1f-230V.
Dławiki są zbudowane na bazie rdzeni składanych z kształtek EI oraz 3UI, ze szczeliną powietrzną i o uzwojeniach miedzianych nawiniętych na jednolitych korpusach izolacyjnych.
Podwójna impregnacja próżniowa zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną i ochronę klimatyczną.

Dławiki są wykonane w stopniu ochrony IP00 i cieplnej klasie izolacji ta40B lub ta40F. Ich maksymalne napięcie obwodu to 750V.

W ofercie Breve są dławiki sieciowe jednofazowe D1N oraz trójfazowe dławiki sieciowe D3N.

 D1N 150A/0,195mH 4%        D3N 150A/0,195mH 4%

mgr inż. Krzysztof Majewski
Kierownik Działu Handlowego
Breve-Tufvassons

 

The post Dławiki sieciowe do układów napędowych firmy Breve-Tufvassons first appeared on Breve.]]>
Jak działa transformator? (cz.2) https://www.breve.pl/blog/jak-dziala-transformator-cz-2 Wed, 11 Mar 2020 23:00:00 +0000 https://www.breve.pl/blog/jak-dziala-transformator-cz-2 Podstawowe informacje o tym, jak działa transformator wyjaśniliśmy w poprzednim artykule.  Warto jednak rozwinąć kilka kolejnych pojęć i zależności, aby jeszcze lepiej zrozumieć funkcjonalności, sposoby działania i budowę tego typu urządzeń. Jak wiemy, transformator składa się z rdzenia, na którym nawinięte są uzwojenia pierwotne i wtórne. Do zacisków uzwojenia pierwotnego przyłożone jest napięcie przemienne U1, […]

The post Jak działa transformator? (cz.2) first appeared on Breve.]]>

Podstawowe informacje o tym, jak działa transformator wyjaśniliśmy w poprzednim artykule.  Warto jednak rozwinąć kilka kolejnych pojęć i zależności, aby jeszcze lepiej zrozumieć funkcjonalności, sposoby działania i budowę tego typu urządzeń.

Jak wiemy, transformator składa się z rdzenia, na którym nawinięte są uzwojenia pierwotne i wtórne.

T3M 20A 3x500V-3x265VDo zacisków uzwojenia pierwotnego przyłożone jest napięcie przemienne U1, które wywołuje przepływ prądu w cewce uzwojenia pierwotnego o wartości I1.

Przemienny prąd elektryczny I1 wywołuje zmienne pole magnetyczne, którego linie sił zamykają się w rdzeniu ferromagnetycznym. Rdzeń ten jest dla pola magnetycznego znacznie lepszą drogą (czyli ma większą przenikalność magnetyczną) niż otaczające cewkę powietrze. Mówimy tutaj, że w rdzeniu przepływa strumień przemiennego pola magnetycznego.

Ten sam strumień przenika przez wnętrze cewki uzwojenia wtórnego indukując w nim siłę elektromotoryczną, która objawia się pojawieniem się przemiennego napięcia na zaciskach uzwojenia wtórnego (zjawisko indukcji elektromagnetycznej).

Ten sam strumień przenika również cewkę uzwojenia pierwotnego wywołując w niej siłę elektromotoryczną skierowaną przeciwnie do napięcia zasilającego (Reguła Lenza).

Strumień przemiennego pola magnetycznego jest wspólny dla obu uzwojeń, a indukowana siła elektromotoryczna jest taka sama dla każdego pojedynczego zwoju (Prawo przepływu), dlatego napięcie, jakie pojawi się na zaciskach strony wtórnej, zależy głównie od stosunku ilości zwojów w cewce uzwojenia pierwotnego i cewce uzwojenia wtórnego. W prosty sposób, przez różną liczbę zwojów obu uzwojeń otrzymujemy zmianę napięcia – czyli transformację.

Rys. 1

U1 – napięcie strony pierwotnej
U2 – napięcie strony wtórnej
I1   –  prąd strony pierwotnej
I2   – prąd strony wtórnej
Φμ  – strumień główny magnesujący
Φ1 i Φ2 – strumienie rozproszenia pochodzące od prądu pierwotnego pierwotnego wtórnego
Z1  – liczba zwojów uzwojenia pierwotnego
Z2  – liczba zwojów uzwojenia wtórnego
Korzystając z powyższego rysunku , można przedstawić model elektryczny transformatora jednofazowego dwuuzwojeniowego. 
Rys. 2:R1 i R2 – rezystancje uzwojeń
XΦ1 i XΦ2 – reaktancje rozproszenia strony pierwotnej i wtórnej odzwierciedlające te części strumienia magnetycznego, które zamykają się w przestrzeni nie obejmującej cewki drugiej (zamykające się głównie przez powietrze)
E1 i E2 – siły elektromotoryczne indukowane

Na podstawie podanych oznaczeń wprowadza się następujące podstawowe pojęcia:
n = Z1 / Z2 – przekładnia zwojowa

Jeżeli strumień magnesujący jest wspólny dla obu uzwojeń, to wiadomo, że będzie on w każdym zwoju indukował taką samą siłę elektromotoryczną. Stąd tą samą przekładnię można określić jako stosunek sił elektromotorycznych
n =  E1 / E2

Stosując podany wzór na przekładnię, możemy sprowadzić wartości elementów strony wtórnej z rys 2 na stronę pierwotną. Wówczas:
U’2 = nU2  ;  I’2 = I2/n  ;  R’2 = n2R2  ;  X’Φ2 =  n2 XΦ2

Dzięki czemu powstaje powszechnie stosowany schemat zastępczy transformatora.

Rys. 3:

Linią przerywaną zaznaczono możliwość wprowadzenia dodatkowej rezystancji RFe oznaczającej straty w rdzeniu, które powstają w skutek powstawania prądów wirowych. W praktyce często można tę rezystancję pominąć, gdyż zwykle  RFe >> Xμ
Analizując różne stany pracy transformatora na podstawie schematu z rys. 3 można poznać wiele istotnych własności transformatorów, o których z pewnością przeczytacie jeszcze na naszym blogu.
mgr inż. Krzysztof Majewski
Kierownik Działu Handlowego
Breve-Tufvassons
The post Jak działa transformator? (cz.2) first appeared on Breve.]]>
Transformatory separacyjne https://www.breve.pl/blog/transformatory-separacyjne Wed, 11 Mar 2020 23:00:00 +0000 https://www.breve.pl/blog/transformatory-separacyjne Często pojawiają się pytania o transformatory separacyjne. Nie wszyscy wiedzą, czym charakteryzują się tego typu urządzenia. Separacyjnymi  nazywane są te transformatory, w których napięcie wyjściowe jest najczęściej równe napięciu wejściowemu. Posiadają one separację galwaniczną między uzwojeniem pierwotnym i wtórnym. Transformatory separacyjne stosowane są tam, gdzie wymagana jest ochrona porażeniowa przed prądem doziemnym. Ich zadaniem jest […]

The post Transformatory separacyjne first appeared on Breve.]]>

Często pojawiają się pytania o transformatory separacyjne. Nie wszyscy wiedzą, czym charakteryzują się tego typu urządzenia.

Separacyjnymi  nazywane są te transformatory, w których napięcie wyjściowe jest najczęściej równe napięciu wejściowemu. Posiadają one separację galwaniczną między uzwojeniem pierwotnym i wtórnym.

Transformatory separacyjne stosowane są tam, gdzie wymagana jest ochrona porażeniowa przed prądem doziemnym. Ich zadaniem jest niedopuszczenie do porażenia, przy jednoczesnym braku innych zabezpieczeń (np. wyłączników różnicowo-prądowych). Szczególnie wyraźnym miejscem wykorzystywania właściwości przeciwporażeniowej transformatora jest praca elektronarzędziami w pomieszczeniach przewodzących – np. przy metalowych zbiornikach, czy praca w pomieszczeniach o utrudnionej swobodzie ruchów.
Szeroka oferta transformatorów BREVE obejmuje modele jednofazowe, trójfazowe, obudowane, na szynę oraz przenośne do elektronarzędzi. 
Pełną ofertę transformatorów, nie tylko separacyjnych, znajdą Państwo w naszym katalogu lub wyszukiwarce produktów.
 TUM 6300/A 230/230V PSS 80N 230/ 12V PFS 800 230/230V
The post Transformatory separacyjne first appeared on Breve.]]>
Jak działa transformator trójfazowy? https://www.breve.pl/blog/transformator-trojfazowy-jak-dziala Wed, 11 Mar 2020 23:00:00 +0000 https://www.breve.pl/blog/transformator-trojfazowy-jak-dziala Zasada działania transformatora trójfazowego jest analogiczna jak dla jednofazowego. Mamy tu jednak minimum trzy przewody zasilające, na których panują napięcia przemienne, przesunięte w fazie co 120°. Uzwojenia takiego transformatora nawinięte są na trzech kolumnach rdzenia. W typowych rdzeniach, uzwojenie nawinięte na środkowej kolumnie wytwarza strumień, którego droga zamknięcia się jest inna niż w pozostałych, co […]

The post Jak działa transformator trójfazowy? first appeared on Breve.]]>
Zasada działania transformatora trójfazowego jest analogiczna jak dla jednofazowego.

Mamy tu jednak minimum trzy przewody zasilające, na których panują napięcia przemienne, przesunięte w fazie co 120°. Uzwojenia takiego transformatora nawinięte są na trzech kolumnach rdzenia. W typowych rdzeniach, uzwojenie nawinięte na środkowej kolumnie wytwarza strumień, którego droga zamknięcia się jest inna niż w pozostałych, co musi być uwzględnione w procesie projektowania.

Na poniższym rysunku pokazano w uproszczony sposób konstrukcję transformatora trójfazowego.

Napięcia Uf1 … Uf3 to napięcia fazowe strony pierwotnej, zaś uf1…uf2 to napięcia fazowe strony wtórnej. W praktyce, ze strony pierwotnej i wtórnej wyprowadza się trzy lub cztery przewody (cztery przewody występują wtedy, gdy wyprowadza się dodatkowo tzw. punkt zerowy). Stąd wniosek, że uzwojenia łączy się przed wyprowadzeniami.
Sposobów połączeń jest wiele. Podstawowe trzy pokazuje rysunek.
Połączenie w zygzak powoduje konieczność rozdzielenia cewek uzwojeń na dwie części.
Umownie podaje się symbole sposobu połączeń za pomocą liter:
Sposób połączeń
Uzwojenia pierwotne
Uzwojenia wtórne
Gwiazda
Y
y
Trójkąt
D
d
Zygzak
Z
z

 

Uzwojenia po stronie pierwotnej i wtórnej mogą być połączone w taki sam sposób czyli: Yy, Dd, Zz lub w sposób mieszany Yd, Dy, Yz, Dz. Ma to oczywiście wpływ na właściwości transformatora. Jedną z przyczyn tworzenia kombinacji napięć jest odpowiednie magnesowanie rdzenia dla różnych zastosowań, co ma istotne znaczenie przy niesymetrycznych obciążeniach strony wtórnej. Sposoby połączeń mają mają również wpływ na przekładnię napięciową oraz przesunięcie kątowe wektorów napięć wyjściowych względem wejściowych. O ile strony pierwotne i wtórne są połączone w ten sam sposób, to nie występują przesunięcia fazowe, a przekładnia zwojowa transformatora jest taka sama jak przekładnia napięciowa. Przykład:
Yy – n =N1 / N2 = U1R/ U2R
Jeśli jednak połączenia są mieszane, wówczas przekładnie zwojowe i napięciowe są inne.
Dy – n =N1 / N2 = √3 U1R/ U2R
Yd – n =N1 / N2 = U1R/ √3U2R
Yz – n =N1 / N2 = √3 U1R/ 2U2R
Oprócz zmiany przekładni napięciowej w połączeniach mieszanych, występuje przesunięcie fazowe między napięciami zasilającymi stronę pierwotną, a napięciami strony wtórnej. Mówi się wówczas o tzw. przesunięciu godzinowym. Jeśli np. napięcie strony wtórnej jest przesunięte w fazie o kąt 150◦, co odpowiada przesunięciu wskazówki zegara z godziny dwunastej na godzinę piątą, to mówimy wówczas, że przesunięcie godzinowe wynosi 5.
Często spotykaną grupą połączeń jest np. Dy11. Oznacza to, że uzwojenia strony pierwotnej połączone są w trójkąt, a więc transformator może być zasilany z trójprzewodowej sieci energetycznej, zaś strona wtórna jest połączona w gwiazdę, co pozwala oprócz wyprowadzenia trzech zacisków prądowych wyprowadzić czwarty zacisk wspólny dla uzwojeń tzw. punkt zerowy. Napięcia strony wtórnej są opóźnione względem napięć strony pierwotnej o kąt 330° lub można również powiedzieć, że wyprzedzają napięcia strony pierwotnej o kąt -30°.
 T3M 2000/A 3*500/3*230V
mgr inż. Krzysztof Majewski
Kierownik Działu Handlowego
Breve-Tufvassons
The post Jak działa transformator trójfazowy? first appeared on Breve.]]>
Jak działa transformator? (cz.1) https://www.breve.pl/blog/jak-dziala-transformator-cz-1 Wed, 11 Mar 2020 23:00:00 +0000 https://www.breve.pl/blog/jak-dziala-transformator-cz-1 Transformator służy do zmiany przemiennego napięcia o danej wartości na napięcie przemienne o innej wartości, przy zachowaniu tej samej częstotliwości. Szczególnym przypadkiem są transformatory, które nie zmieniają wartości napięć, ale wówczas służą do galwanicznego odseparowania zasilanego urządzenia od energetycznej sieci zasilającej. Istnieje szereg reguł i praw z dziedziny elektrotechniki, które mają zastosowanie w konstrukcji transformatorów. Jedną […]

The post Jak działa transformator? (cz.1) first appeared on Breve.]]>

Transformator służy do zmiany przemiennego napięcia o danej wartości na napięcie przemienne o innej wartości, przy zachowaniu tej samej częstotliwości. Szczególnym przypadkiem są transformatory, które nie zmieniają wartości napięć, ale wówczas służą do galwanicznego odseparowania zasilanego urządzenia od energetycznej sieci zasilającej.

Istnieje szereg reguł i praw z dziedziny elektrotechniki, które mają zastosowanie w konstrukcji transformatorów. Jedną z bardziej zaawansowanych teorii, od której można zacząć tłumaczyć zjawiska zachodzące w procesie transformacji napięcia, są równania Maxwella. Z ich interpretacji oraz uproszczeń wynikają również inne prawa i reguły, z którymi można spotkać się w literaturze dotyczącej elektrotechniki. Są to chociażby:

 • prawo Biota-Savarta służące do określania wartości indukcji magnetycznej;
 • prawo przepływu określające zależności między wielkością prądu, liczbą zwojów, wymiarami i przepływem;
 • prawo Faradaya / prawo indukcji elektromagnetycznej określające zależność między siłą elektromotoryczną indukowaną, a szybkością zmian skojarzonego strumienia magnetycznego;
 • reguła Lenza – określająca zwrot siły elektromotorycznej indukowanej jako przeciwdziałający zmianom strumienia magnetycznego wywołującego tę siłę;
 • zjawisko indukcji własnej polegające na indukowaniu się siły elektromotorycznej w cewce pod wpływem zmian prądu płynącego przez tę cewkę;
 • zjawisko indukcji wzajemnej polegające na indukowaniu się siły elektromotorycznej w cewce pod wpływem zmian prądu w innej cewce z nią sprzężonej.
Z powyższych reguł i praw wynikają wszystkie zjawiska związane z konstrukcją i pracą transformatora. Będą to zarówno pożądane, jak i również te niepożądane zjawiska, które są minimalizowane przez naukowców i konstruktorów.

Do niepożądanych zjawisk zaliczamy:

 • straty w żelazie (zjawisko prądów wirowych);
 • straty w miedzi (utrata mocy na rezystancji przewodów nawojowych);
 • strumień rozproszenia (zamykanie się części linii sił pola magnetycznego w przestrzeni nie skojarzonej z wtórnym uzwojeniem);
 • prądy pojemnościowe (wynikające z istnienia pojemności elektrycznych między uzwojeniami oraz uzwojeniami a rdzeniem);
 • odkształcenia prądów i napięć, a więc pojawienie się harmonicznych wyższych rzędów wskutek nieliniowości parametrów obwodu magnetycznego.
 STM 800 230/ 24V

Uwzględniając najistotniejsze z wymienionych wcześniej praw i zjawisk, opracowano uproszczony model transformatora jednofazowego dwuuzwojeniowego, na podstawie którego można  wyjaśnić zasadę jego  działania i podstawowe zależności  między wielkościami wejściowymi, a wyjściowymi.

Kolejna porcja informacji o działaniu transformatora dostępna jest w naszym następnym wpisie.  Natomiast pełną ofertę transformatorów firmy BREVE można znaleźć na stronie www.breve.pl

 

mgr inż. Krzysztof Majewski
Kierownik Działu Handlowego
Breve-Tufvassons
The post Jak działa transformator? (cz.1) first appeared on Breve.]]>
ZLD – elektroniczne zasilacze do oświetlenia LED https://www.breve.pl/blog/zld-elektroniczne-zasilacze-do-oswietlenia-led Sun, 02 Feb 2020 23:00:00 +0000 https://www.breve.pl/blog/zld-elektroniczne-zasilacze-do-oswietlenia-led BREVE poleca nową generację zasilaczy do oświetlenia LED i halogenów. Pełną charakterystykę dobrej klasy zasilaczy do żarówek LED firmy BREVE można znaleźć w tym artykule. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zalety elektronicznych zasilaczy ZLD przeznaczonych do oświetlenia LED.    

The post ZLD – elektroniczne zasilacze do oświetlenia LED first appeared on Breve.]]>
BREVE poleca nową generację zasilaczy do oświetlenia LED i halogenów.

Pełną charakterystykę dobrej klasy zasilaczy do żarówek LED firmy BREVE można znaleźć w tym artykule.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zalety elektronicznych zasilaczy ZLD przeznaczonych do oświetlenia LED.

 

 

The post ZLD – elektroniczne zasilacze do oświetlenia LED first appeared on Breve.]]>
PCS 250/9A – transformator do cięcia styropianu https://www.breve.pl/blog/pcs-250-9a-nowy-transformator-do-ciecia-styropianu Sun, 03 Nov 2019 23:00:00 +0000 https://www.breve.pl/blog/pcs-250-9a-nowy-transformator-do-ciecia-styropianu Jednym z ważnych elementów ocieplania budynków jest odpowiednie przycinanie styropianu. Istotne jest aby docinane płyty dolegały precyzyjnie jedna do drugiej. Cięcie mechaniczne np. piłą czy nożem powoduje wykruszanie się dużej ilości kuleczek styropianu, przez co rzaz jest bardzo postrzępiony. Przygotowane w ten sposób płyty po przyklejeniu na ocieplaną ścianę wymagają dodatkowego uszczelniania pianą poliuretanową aplikowaną […]

The post PCS 250/9A – transformator do cięcia styropianu first appeared on Breve.]]>

Jednym z ważnych elementów ocieplania budynków jest odpowiednie przycinanie styropianu. Istotne jest aby docinane płyty dolegały precyzyjnie jedna do drugiej. Cięcie mechaniczne np. piłą czy nożem powoduje wykruszanie się dużej ilości kuleczek styropianu, przez co rzaz jest bardzo postrzępiony. Przygotowane w ten sposób płyty po przyklejeniu na ocieplaną ścianę wymagają dodatkowego uszczelniania pianą poliuretanową aplikowaną z pistoletu, co wydłuża czas montażu i podnosi koszty.

Dodatkowym negatywnym aspektem tej techniki jest powstawanie bardzo dużej ilości okruchów styropianu (kuleczek), które zaśmiecają plac budowy i ze względu na swoją znikomą wagę roznoszone są z wiatrem po okolicznych posesjach, co zazwyczaj spotyka się z nieprzyjemnymi i uzasadnionymi reakcjami sąsiadów.
Aby uniknąć tego typu niedogodności można zastosować inną technikę cięcia styropianu: CIĘCIE GORĄCYM DRUTEM OPOROWYM.
Jest wiele technik takiego cięcia – począwszy od prostej ramki drewnianej z napiętym odcinkiem drutu oporowego, aż do bardzo zaawansowanych maszyn tnących we wszystkich płaszczyznach wraz z łukami i skosami.
Większość maszyn do cięcia styropianu zasilanych jest z transformatorów o mocy 100-250W i napięciu wyjściowym około 24V. Jednak mało kiedy otrzymujemy możliwość regulacji temperatury drutu tnącego. Konieczność takiej regulacji wynika z dużej różnicy temperatur podczas prowadzonych prac. Mamy do czynienia z temperaturą od 2-3 stopni w marcu czy październiku aż po ok. 35 stopni w lipcu czy sierpniu. Dochodzi do tego jeszcze chłodzący czynnik wiatru. Zbyt chłodny drut powoduje spowolnienie cięcia i sklejanie się przecinanych elementów. Z drugiej strony, zbyt wysoka temperatura drutu tnącego powoduje topienie się styropianu i stratę precyzji docinanych elementów oraz utratę zaplanowanych wymiarów.
Oferowane przez BREVE rozwiązanie czyli: transformator do cięcia styropianu PCS 250/9A zaprojektowany jest tak, aby zapewnić użytkownikowi możliwość regulowania temperatury drutu tnącego zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo. Szeroki zakres regulacji od 20V do 28V pozwala na wyeliminowanie negatywnego wpływu zmian temperatury otoczenia na roboczą temperaturę drutu tnącego. Regulacja realizowana jest za pomocą 5-cio pozycyjnego przełącznika o skoku 2V.

Najważniejsze cechy PCS 250/9A:

 • Zasilanie drutu tnącego napięciem bezpiecznym dla użytkownika.
 • Zapewniona separacja od napięcia sieciowego 230V.
 • Możliwość wygodnej i precyzyjnej regulacji temperatury drutu tnącego.
 • Zabezpieczenie transformatora przed uszkodzeniem w wyniku zwarcia lub przeciążenia.
 • Wygodny w obsłudze bezpiecznik automatyczny.
 • Brak konieczności wymiany przepalonych wkładek bezpiecznikowych na nowe.
 • Ergonomiczna zwarta konstrukcja.
 • Wygodny i wytrzymały uchwyt do przenoszenia.
 • Wytrzymały profesjonalny przewód zasilający.
 • Wysoki stopień ochrony (IP44) zapewniający bryzgoszczelność transformatora.
 • Sygnalizacja zasilania drutu tnącego podświetlanym wyłącznikiem.
 • Wygodne gniazdo pozwalające na szybkie podłączanie drutu tnącego.
 • Wtyczka załączona do zestawu.


Specyfikacja techniczna:
Napięcie zasilające: 230V
Napięcie wyjściowe regulowane: 20V – 22V – 24V – 26V – 28V
Częstotliwość: 50 Hz
Moc: 250W – max 9A

The post PCS 250/9A – transformator do cięcia styropianu first appeared on Breve.]]>
Transformatory bezpieczeństwa https://www.breve.pl/blog/transformatory-bezpieczenstwa Thu, 13 Oct 2016 22:00:00 +0000 https://www.breve.pl/blog/transformatory-bezpieczenstwa Transformatory bezpieczeństwa posiadają, według normy PN-EN61558-2-6, ochronne oddzielenie uzwojeń pierwotnego i wtórnego. Przeznaczone są do zasilania obwodów napięciem bezpiecznym. Ponadto, napięcie wtórne w stanie jałowym nie powinno przekraczać 50V AC lub 120V DC. Transformatory bezpieczeństwa przeznaczone są do stosowania w instalacjach niskiego napięcia. Szeroka oferta transformatorów Breve obejmuje:  transformatory bezpieczeństwa jednofazowe,  otwarte, o mocy do […]

The post Transformatory bezpieczeństwa first appeared on Breve.]]>
Transformatory bezpieczeństwa posiadają, według normy PN-EN61558-2-6, ochronne oddzielenie uzwojeń pierwotnego i wtórnego. Przeznaczone są do zasilania obwodów napięciem bezpiecznym. Ponadto, napięcie wtórne w stanie jałowym nie powinno przekraczać 50V AC lub 120V DC.

Transformatory bezpieczeństwa przeznaczone są do stosowania w instalacjach niskiego napięcia.

Szeroka oferta transformatorów Breve obejmuje:

 PFS 800 230/230V
The post Transformatory bezpieczeństwa first appeared on Breve.]]>
Systemy wentylacyjne – jak nimi sterować? https://www.breve.pl/blog/systemy-wentylacyjne-jak-nimi-sterowac Mon, 26 Sep 2016 22:00:00 +0000 https://www.breve.pl/blog/systemy-wentylacyjne-jak-nimi-sterowac Firma Breve poleca jeden ze swoich nowych produktów – innowacyjny system sterowania wentylatorami. System  Regisoft  jest  oparty na protokole MODBUS, regulatorach AREX/Aoraz aplikacji na komputer PC. Elektroniczne regulatory AREXpozwalają na bezstopniową regulację wentylatorów w systemach wentylacyjnych za pomocą sygnału 0-10VDC (wersja AREX), 0-20mA (wersja AREX/I) lub protokołu MODBUS (AREX/A, możliwość sterowania maks. 247 regulatorami za pomocą aplikacji RegiSoft na komputerze PC). […]

The post Systemy wentylacyjne – jak nimi sterować? first appeared on Breve.]]>
Firma Breve poleca jeden ze swoich nowych produktów – innowacyjny system sterowania wentylatorami. System  Regisoft  jest  oparty na protokole MODBUS, regulatorach AREX/Aoraz aplikacji na komputer PC.

Elektroniczne regulatory AREXpozwalają na bezstopniową regulację wentylatorów w systemach wentylacyjnych za pomocą sygnału 0-10VDC (wersja AREX), 0-20mA (wersja AREX/I) lub protokołu MODBUS (AREX/A, możliwość sterowania maks. 247 regulatorami za pomocą aplikacji RegiSoft na komputerze PC).

Co ważne, regulatory AREX mogą działać w trybie autonomicznym (wówczas regulator utrzymuje zadaną temperaturę) lub w trybie bezpośrednim (informacja o napięciu wyjściowym wysyłana jest bezpośrednio przez użytkownika).

Ponadto AREX wyróżnia się:

 • szerokimi możliwościami doboru wentylatora (5A, 7A i 10A);
 • możliwością sterowania systemem wentylacji opartym na maksymalnie 247 regulatorach za pomocą komputera (aplikacja RegiSoft) lub tabletu lub smartfona (przez VPN);
 • wygodą użytkowania (funkcja KickStart umożliwia pewne i płynne uruchamianie);
 • wysokim poziomem bezpieczeństwa (pomocnicze wyjście 230V AC o obciążalności do 2A oraz wewnętrzny układ zasilający, izolacja 4kV między wejściem sterującym a układem wykonawczym);
 • ergonomiczną budową i bezawaryjną konstrukcją.

>> Sprawdź kompletną ofertę regulatorów Breve. 

Regulatory wentylatorów AREX/A pokazują jednak szczyt swoich możliwości wówczas, gdy sterowane są za pomocą systemu RegiSoft.

System Regisoft pozwala na sterowanie maksymalnie 247 regulatorami na dużych powierzchniach  za pomocą dedykowanej aplikacji za komputerze PC lub tablecie z systemem Windows.

Intuicyjna  obsługa, nowoczesny design i  przejrzysty interfejs gwarantują wygodną  pracę. Zaletą systemu jest  również łatwość konfiguracji, możliwość działania offline oraz zapamiętywanie ustawień w lokalnej bazie danych.<

Komunikacja w standardzie  RS- 485 między  aplikacją a regulatorami oparta  jest tylko na dwóch przewodach, co z jednej  strony ogranicza koszty i czas podłączania, a z drugiej ułatwia poprawne podłączenie regulatorów przy  maks. długości przewodu do 1200  m – przydatne w sterowaniu  wieloma regulatorami np. na terenie hali produkcyjnej.

mgr inż. Krzysztof Majewski
Kierownik Działu Handlowego
Breve-Tufvassons
The post Systemy wentylacyjne – jak nimi sterować? first appeared on Breve.]]>