jak działa | Breve https://www.breve.pl Polski producent transformatorów, regulatorów, dławików i zasilaczy Tue, 23 Mar 2021 14:19:35 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.3 https://www.breve.pl/pliki/2019/01/cropped-LOGO-BREVE-sygnet-32x32.png jak działa | Breve https://www.breve.pl 32 32 Dławiki sieciowe do układów napędowych firmy Breve-Tufvassons https://www.breve.pl/blog/dlawiki-sieciowe-do-ukladow-napedowych-firmy-breve-tufvassons Tue, 07 Apr 2020 22:00:00 +0000 https://www.breve.pl/blog/dlawiki-sieciowe-do-ukladow-napedowych-firmy-breve-tufvassons Dławik to nic innego jak cewka indukcyjna z rdzeniem magnetycznym, zapobiegająca nagłym zmianom natężenia prądu elektrycznego. Może też służyć do ograniczenia prądu przemiennego bez strat mocy, jakie występowałyby gdyby elementem ograniczającym była rezystancja. Więcej informacji o cechach i rodzajach tych urządzeń można znaleźć tutaj. Dławiki sieciowe to urządzenia dedykowane do pracy w obwodach zasilania przekształtników, […]

The post Dławiki sieciowe do układów napędowych firmy Breve-Tufvassons first appeared on Breve.]]>
Dławik to nic innego jak cewka indukcyjna z rdzeniem magnetycznym, zapobiegająca nagłym zmianom natężenia prądu elektrycznego. Może też służyć do ograniczenia prądu przemiennego bez strat mocy, jakie występowałyby gdyby elementem ograniczającym była rezystancja.

Więcej informacji o cechach i rodzajach tych urządzeń można znaleźć tutaj.

Dławiki sieciowe to urządzenia dedykowane do pracy w obwodach zasilania przekształtników, szczególnie w układach napędowych. Wspólną cechą przetwarzania energii elektrycznej za pomocą urządzeń energoelektronicznych są odkształcenia prądu od sinusoidy, oraz częste łączenia obwodów.
Rodzi to szereg zjawisk i potrzeb:

  • komutacyjne przepięcia na indukcyjnościach współpracującego transformatora,
  • generowanie wyższych harmonicznych prądu,
  • generowanie zakłóceń elektromagnetycznych,
  • potrzebę ograniczenia szybkości narastania prądu w celu ochrony struktur półprzewodników,
  • potrzebę ograniczenia mocy rozruchowych.

Firma Breve-Tufvassons oferuje dwa typoszeregi dławików sieciowych o nominalnym spadku napięcia 4% dla 3f-400V, i 1f-230V.
Dławiki są zbudowane na bazie rdzeni składanych z kształtek EI oraz 3UI, ze szczeliną powietrzną i o uzwojeniach miedzianych nawiniętych na jednolitych korpusach izolacyjnych.
Podwójna impregnacja próżniowa zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną i ochronę klimatyczną.

Dławiki są wykonane w stopniu ochrony IP00 i cieplnej klasie izolacji ta40B lub ta40F. Ich maksymalne napięcie obwodu to 750V.

W ofercie Breve są dławiki sieciowe jednofazowe D1N oraz trójfazowe dławiki sieciowe D3N.

 D1N 150A/0,195mH 4%         D3N 150A/0,195mH 4%

mgr inż. Krzysztof Majewski
Kierownik Działu Handlowego
Breve-Tufvassons

 

The post Dławiki sieciowe do układów napędowych firmy Breve-Tufvassons first appeared on Breve.]]>
Jak działa transformator? (cz.2) https://www.breve.pl/blog/jak-dziala-transformator-cz-2 Wed, 11 Mar 2020 23:00:00 +0000 https://www.breve.pl/blog/jak-dziala-transformator-cz-2 Podstawowe informacje o tym, jak działa transformator wyjaśniliśmy w poprzednim artykule.  Warto jednak rozwinąć kilka kolejnych pojęć i zależności, aby jeszcze lepiej zrozumieć funkcjonalności, sposoby działania i budowę tego typu urządzeń. Jak wiemy, transformator składa się z rdzenia, na którym nawinięte są uzwojenia pierwotne i wtórne. Do zacisków uzwojenia pierwotnego przyłożone jest napięcie przemienne U1, […]

The post Jak działa transformator? (cz.2) first appeared on Breve.]]>

Podstawowe informacje o tym, jak działa transformator wyjaśniliśmy w poprzednim artykule.  Warto jednak rozwinąć kilka kolejnych pojęć i zależności, aby jeszcze lepiej zrozumieć funkcjonalności, sposoby działania i budowę tego typu urządzeń.

Jak wiemy, transformator składa się z rdzenia, na którym nawinięte są uzwojenia pierwotne i wtórne.

T3M 20A 3x500V-3x265VDo zacisków uzwojenia pierwotnego przyłożone jest napięcie przemienne U1, które wywołuje przepływ prądu w cewce uzwojenia pierwotnego o wartości I1.

Przemienny prąd elektryczny I1 wywołuje zmienne pole magnetyczne, którego linie sił zamykają się w rdzeniu ferromagnetycznym. Rdzeń ten jest dla pola magnetycznego znacznie lepszą drogą (czyli ma większą przenikalność magnetyczną) niż otaczające cewkę powietrze. Mówimy tutaj, że w rdzeniu przepływa strumień przemiennego pola magnetycznego.

Ten sam strumień przenika przez wnętrze cewki uzwojenia wtórnego indukując w nim siłę elektromotoryczną, która objawia się pojawieniem się przemiennego napięcia na zaciskach uzwojenia wtórnego (zjawisko indukcji elektromagnetycznej).

Ten sam strumień przenika również cewkę uzwojenia pierwotnego wywołując w niej siłę elektromotoryczną skierowaną przeciwnie do napięcia zasilającego (Reguła Lenza).

Strumień przemiennego pola magnetycznego jest wspólny dla obu uzwojeń, a indukowana siła elektromotoryczna jest taka sama dla każdego pojedynczego zwoju (Prawo przepływu), dlatego napięcie, jakie pojawi się na zaciskach strony wtórnej, zależy głównie od stosunku ilości zwojów w cewce uzwojenia pierwotnego i cewce uzwojenia wtórnego. W prosty sposób, przez różną liczbę zwojów obu uzwojeń otrzymujemy zmianę napięcia – czyli transformację.

Rys. 1

U1 – napięcie strony pierwotnej
U2 – napięcie strony wtórnej
I1   –  prąd strony pierwotnej
I2   – prąd strony wtórnej
Φμ  – strumień główny magnesujący
Φ1 i Φ2 – strumienie rozproszenia pochodzące od prądu pierwotnego pierwotnego wtórnego
Z1  – liczba zwojów uzwojenia pierwotnego
Z2  – liczba zwojów uzwojenia wtórnego
Korzystając z powyższego rysunku , można przedstawić model elektryczny transformatora jednofazowego dwuuzwojeniowego. 
Rys. 2:R1 i R2 – rezystancje uzwojeń
XΦ1 i XΦ2 – reaktancje rozproszenia strony pierwotnej i wtórnej odzwierciedlające te części strumienia magnetycznego, które zamykają się w przestrzeni nie obejmującej cewki drugiej (zamykające się głównie przez powietrze)
E1 i E2 – siły elektromotoryczne indukowane

Na podstawie podanych oznaczeń wprowadza się następujące podstawowe pojęcia:
n = Z1 / Z2 – przekładnia zwojowa

Jeżeli strumień magnesujący jest wspólny dla obu uzwojeń, to wiadomo, że będzie on w każdym zwoju indukował taką samą siłę elektromotoryczną. Stąd tą samą przekładnię można określić jako stosunek sił elektromotorycznych
n =  E1 / E2

Stosując podany wzór na przekładnię, możemy sprowadzić wartości elementów strony wtórnej z rys 2 na stronę pierwotną. Wówczas:
U’2 = nU2  ;  I’2 = I2/n  ;  R’2 = n2R2  ;  X’Φ2 =  n2 XΦ2

Dzięki czemu powstaje powszechnie stosowany schemat zastępczy transformatora.

Rys. 3:

Linią przerywaną zaznaczono możliwość wprowadzenia dodatkowej rezystancji RFe oznaczającej straty w rdzeniu, które powstają w skutek powstawania prądów wirowych. W praktyce często można tę rezystancję pominąć, gdyż zwykle  RFe >> Xμ
Analizując różne stany pracy transformatora na podstawie schematu z rys. 3 można poznać wiele istotnych własności transformatorów, o których z pewnością przeczytacie jeszcze na naszym blogu.
mgr inż. Krzysztof Majewski
Kierownik Działu Handlowego
Breve-Tufvassons
The post Jak działa transformator? (cz.2) first appeared on Breve.]]>
Praca przerywana transformatora https://www.breve.pl/blog/praca-przerywana-transformatora Tue, 17 May 2016 22:00:00 +0000 https://www.breve.pl/blog/praca-przerywana-transformatora Jeżeli transformator pracuje w kolejno określonych cyklach, a czasy przerwy w pracy nie pozwalają na ochłodzenie transformatora do temperatury bliskiej temperaturze otoczenia, wówczas mówimy, że transformator pracuje w sposób „przerywany”.  Przy takiej pracy nie jest koniecznym stosowanie transformatora o mocy min. równej mocy przyłączanego odbiornika w cyklu pracy. Moc transformatora można obliczyć na podstawie zależności: […]

The post Praca przerywana transformatora first appeared on Breve.]]>
Jeżeli transformator pracuje w kolejno określonych cyklach, a czasy przerwy w pracy nie pozwalają na ochłodzenie transformatora do temperatury bliskiej temperaturze otoczenia, wówczas mówimy, że transformator pracuje w sposób „przerywany”. 

Przy takiej pracy nie jest koniecznym stosowanie transformatora o mocy min. równej mocy przyłączanego odbiornika w cyklu pracy. Moc transformatora można obliczyć na podstawie zależności:

S = √ (tp/(4tc)  x  Sodb

Dla przykładu: jeśli wyjście transformatora jest obciążone mocą 2000VA przez czas 1s. w ciągu 4s., wówczas moc potrzebnego transformatora wynosi:

S = √ (1/4) x 2000VA = 1000VA

mgr inż. Krzysztof Majewski
Kierownik Działu Handlowego
Breve-Tufvassons
The post Praca przerywana transformatora first appeared on Breve.]]>